Regulamin rezerwacji

Studio Masażu i Aromaterapii SIMA Maciej Charańczuk
Regulamin rezerwacji w Studio Masażu i Aromaterapii SIMA Maciej Charańczuk

Złożenie rezerwacji

Rezerwacja dotyczy usług masażu w Studio Masażu i Aromaterapii SIMA Maciej Charańczuk, ul Gwiezdna 8/16 59-220 Legnica
Studio Masażu i Aromaterapii SIMA Maciej Charańczuk przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:
telefonicznym: +48 737-444-775
mailowym: mcharanczuk@gmail.com
on-line przez formularz na stronie internetowej https://studio-sima.pl/

Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj usługi, datę i godzinę zabiegu, w celu dokonania rezerwacji.
W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych.
Administratorem danych osobowych jest Studio Masażu i Aromaterapii SIMA Maciej Charańczuk, ul Gwiezda 8/16 59-220 Legnica
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
Osoba rezerwująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie w/w danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi masażu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Studio SIMA zawarcie umowy o usługi.
Osoba rezerwująca, po dokonaniu rezerwacji otrzyma pisemne wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin zabiegu, jego rodzaj, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty opłaty.
Przyjęta przez Studio SIMA rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że termin jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty jest zablokowany.

Potwierdzenie rezerwacji

Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty w wysokości 100% wartości całego zabiegu na konto Studia SIMA.
Płatności należy dokonać w ciągu procesu rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.

Anulowanie rezerwacji

Bezpłatnego dokonania rezerwacji można dokonać na 12 godzin przed godziną rozpoczęcia zabiegu. Za pomocą internetowego systemu rejestracji, telefonicznie lub wiadomością SMS.
Rezerwacje anulowane po czasie nie będą uznawane i nie podlegają zwrotowi.

Zwrot rezerwacji

Jeśli rezerwacji została odwołana zgodnie z regulaminem, należy napisać wiadomość mailową na adres mcharanczuk@gmail.com.
W tytule wiadomości należy wpisać “Zwrot rezerwacji”, a w treści imię nazwisko, adres, kwotę oraz numer konta bankowego.

Call Now Button